Hemşirelikte Bilişim Derneği başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuran Aydın Ateş bilişim alanında önemli etkinliklerden biri olan HEALTHINF2020 konferansına “Elektronik Karar Destek Sistemleri kullanılarak verilen hemşirelik bakımının Ventilatör İlişkili Pnömoni Etkisi Volume 5: HEALTHINF The Effects of a Nursing Care Plan Incorporated with a Decision Support System on Ventilator Associated Pneumonia: A Case Study” isimli bildiri ile katıldı.  Bu çalışma verileri ülkemizde sağlıkta dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında HIMSS Seviye 7 alan TİRE Hastanemize aittir. Bu hastanemizde ventilatöre bağlı hastalara verilen hemşirelik bakımının elektronik karar destek sistemini ile yapılması durumunda ventilatöre bağlı gelişen pnömonilerin görülme sıklığına, maliyetine etkisi gibi sonuçlar gösterilmiştir.

Çalışmanın tam metni için: https://drive.google.com/file/d/1uVbjAcNmApCGqLDRNSZvTzuiuHZ5UDhB/view?usp=sharing