Proje Sahibi: TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

Proje Sekreteryası ve Projenin Tasarımı: HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM DERNEĞİ

Bu proje, COVID-19 ile ilgili hemşirelik kaynaklarının tek bir erişim kaynağında toplanması, paylaşılması, yeni içerikler oluşturulması, mevcut içeriklerin Türkçe’ye çevrilerek hemşirelik alanına kazandırılması amacı ile oluşturulmuştur.

Proje Hedefleri

 1. Tek bir erişim noktasından COVID 19 kaynaklarını ulaşılabilir hale getirmek,
 2. Hemşirelik alanına gözden geçirilmiş referanslar sunmak,
 3. Hemşirelik camiasının tek tek alana sunduğu katkıları bir araya getirmek,
 4. Farklı alanlarda gösterilen/gösterilecek çabanın bir araya getirilerek etkisini arttırmak,
 5. Tüm bu süreçlerde başta THD olamk üzere pekçok derneğin ve pek çok meslektaçımızı yarı ayrı ya da birlikte verdiği çabalar için bir hafıza oluşturulması / geleceğe dair bir kayıt oluşturulmasıdır.

Proje Çalışma Grupları

 1. Akademik Editör Grubu
  • Türkçe Kaynakları İnceleme Grubu
  • İngilizce Çevirileri Gözden Geçirme Grubu
 2. İçeriğe Katkıda Bulunanlar
  • Mevcut Kaynakları Paylaşanlar
  • Çeviri Ekibi