BİLİŞİM NEDİR ?

İlk kez 1956 yılında Alman bilgisayar bilimcisi Karl Steinbuch tarafından kullanılan BİLİŞİM sözcüğünün kelime anlamı Türk dil kurumu tarafından ‘’ İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik‘’ olarak tanımlanmaktadır.  Bilişimi; bilgisayar teknolojisinin kullanılarak bilginin, üretilmesi, depolanması, işlenmesi paylaşılması, analiz edilmesi, yeniden ve farklı şekillerde tasarlanarak kullanılmasını, kullanıcı ve bilgisayar arasındaki etkileşimini inceleyen, yönlendiren teknoloji/ ler olarak tanımlayabiliriz.  Bir bakıma bilginin gereksinimler doğrultusunda yeniden yeniden teknolojik araçlar kullanılarak işlenmesi ve hizmete sunulmasıdır. Bilişimi bilginin iletişiminin sınırsız yapılabilmesi olarakta düşünebiliriz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ NEDİR ?

Bilişim Teknolojisi Türkçe’ BT,  İngilizcede IT (Information Teknoloji) olarak kısaltılarak kullanılmaktadır. Bilgisayar donanımı, yazılım, kullanıcı hizmetleri ve ekipmanlar kullanılarak bilişim uygulamalarının geliştirilmesi, kullanılması ve paylaşılması gibi süreçlerin oluşturduğu alandır. Halihazırda bilgiye erişmek ve paylaşmak için kullanılan donanımların tamamına bilişim teknolojileri diyebiliriz.

SAĞLIK BİLİŞİMİ  NEDİR ?

Sağlık bilişimi; sağlık bilgisinin ya da sağlık ilişkilendirilebilecek her türlü bilginin, bilgi teknolojileri araçları kullanılarak depolanması, yönetilmesi, işlenmesi, paylaşılması analiz edilmesi ve hizmete sunulmasıdır.  Hemşirelik bilişimi, tıp bilişimi, klinik bilişim, bionformatik vb alanları sağlık bilişiminin altında sayabiliriz. Birbirlerinden ayrı yada üstün olduğu tartışmaları yerine hepsinin sağlığı hedeflediği ve bu amaçla kendi alan bilgileri ile bilişimi birleştirdikleri fikrine odaklanmak daha doğru olacaktır.

HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ NEDİR ?

Hemşirelik bilişimi; hemşirelik bilgisi, bilgisayar bilimi, bilgi bilimini bilişim sistemlerini kullanarak oluşturulan bilginin sağlık bakımını en iyi hale getirmek için çalışıldığı bir hemşirelik alanıdır. Hemşirelik uygulamalarında verinin toplanmasından, bilginin oluşturulmasına, analiz edilmesine, iletilmesine, ve bilginin ilgili hastalar, hekimler, sağlık yöneticileri gibi tüm mesleklerin erişimi için tasarlanmasına kadar tüm işlemlerde bilişim araçlarını kullanıldığı yeni denebilecek bir alandır.

Hemşirelik Bilişiminin gelişimi 1970 lerde  bilgisayarların kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile başlar. Hemşirelik eğitiminde data setler ile ilgili eğitimlerin eklenmesi ve bilgisayarda kullanımın artması ile hemşirelikte yeni bir alan gelişmiştir. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) 1990 da bu alanı Hemşirelik Bilişimi olarak tanımlamış ve standartlarını oluşturmuştur. Sertifika programlarına 1995 te başlanılan Hemşirelik Bilişimi günümüzde tüm seviyelerde eğitimi olan bir ana bilim dalıdır.