Pınar DOĞAN

1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na girdi ve 2005 yılında mezun oldu. 2009 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Yüksek lisans çalışmasını, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalında Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Öz Etkililik Düzeyleri Üzerine Etkisini inceleyen doktora tezini savunarak Doktorasını tamamladı. 2005-2009 yılları arasında klinik hemşire, 2009-2011 yılları arasında süpervizör hemşire ve 2011-2018 yılları arasında Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 2018 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Doğan’ın ulusal ve uluslararası literatürde makaleleri ve basılı kitap bölümleri ile patent tescili bulunmaktadır. Esas araştırma alanı hemşirelik eğitiminde simülasyon stratejisi ve bakımda teknolojik uygulamalardır.