1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olan Prof.Dr. Erdemir yüksek lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi’nde ve Doktora eğitimini Hacettepe Üniversite’sinde tamamladı.  Cumhuriyet Üniversitesi, Abant izzet Baysal Üniversitesi,  Başkent Üniversitesi ve Adıyaman Üniversite’sinde görev yapan Prof. Erdemir halen KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde görevine devam etmektedir. Doktora çalışmaları sırasında hemşireliğin ana fenomeni olarak tanımlanan hemşirelik tanıları konusuna ilgi duyan Prof. Erdemir  1998 yılında NANDA Hemşirelik Tanıları El Kitabını Türkçeye çevirerek dilimize kazandırmıştır.  2000 yılından itibaren NANDA-I ve ACENDIO üyesidir ve iki yılda bir yapılan kongrelere uzun süre düzenli olarak katılım göstermiştir. 2003 yılında görev yaptığı Başkent Üniversitesinde NANDA kurucularından Mary Ann Lavin ve Prof.Marjory Gordon’ın katılımını da sağlayarak “Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu” ve daha sonra THD adına ICNP başkanı Amy Coenen ve HHCC-CCC sınıflamasını geliştiren Virginia Saba’nın katılımı ile II.Uluslararası Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumunun gerçekleşmesini sağlamıştır. Tıp Bilişimi Derneği’nin ilk hemşire üyelerinden olup, Tıp Bilişimi kongrelerinde aktif görevler almış, Hemşirelik Çalışma Grubu başkanlığı yapmıştır. Birçok üniversite ve sağlık kurumunda, kongrelerde Hemşirelik Tanıları, Hemşirelikte Tanılama, Hemşirelikte Standart Dil Kullanımı, Hemşirelik Bilişimi konularında konferanslar vermiş, kurs ve seminerler yürütmüştür.